PDF Imprimare Email
Miercuri, 16 Octombrie 2013 14:06
Share

 

P?rere personal?                                                   fotografie luat? de pe net

Am afirmat de mai multe ori, am scris ?i pe site-ul MISA TV – regulile sunt necesare, î?i au rolul lor într-un sistem ?i de obicei ele s-au n?scut datorit? dezordinii ?i a lipsei de bun sim?.

În ceea ce priveste cazul MISA, orice regul? se modific? ?i a devenit deja o mod? s? dai în yoghini pe orice cale, s? faci din ?ân?ar un arm?sar, c?ci a?a-i omul ipocrit, iubitor de bârf?, nu mai ?ine cont de realitate.

Degeaba explici, explica?iile par s? te adânceasc? ?i mai mult în negura pervers? a unor prejudec??i stupide, între?inute prin bârf? de profesioni?ti, sau a unor presupuse adev?ruri ce nu ?in cont decât de propriul nostru ego exacerbat ?i turat la maxim din dorin?a pervers? de a ar?ta c? noi avem dreptate dincolo de realitatea evident?.

 

Totu?i, pentru c? repeti?ia este necesar?, am s? caut s?-l l?muresc pe un coleg dintr-un an mai mic.

Mic în aparen??, pentru c? dup? 22 de ani, cic?, de practic? yoga, nu prea mai po?i s? zici mic, ci foarte mare chiar.

A?adar, drag? Romeo, coleg din anul 22 de curs:

Observ nuan?ele tenden?ioase care exista în discursul t?u, referitor la ?coala de yoga MISA ?i la adresa domnului profesor Gregorian Bivolaru, pe care l-ai postat  pe blogul venerabilului fost coleg Rapcea Mihai ?i unde afirmi anumite lucruri care de fapt sunt doar minciuni.

Te informez c? nu te d? nimeni afar? de la curs dac? nu vrei s? i?i asumi o responsabilitate ?i m? întreb de ce minti? Afar? de la curs au fost da?i cei care dup? ani buni de clemen?? au continuat s? aib? un comportament neadecvat. Exemplu viu este chiar mentorul t?u, Mihai Rapcea.

Este adev?rat c? dac? dore?ti s? ai acces la tehnica yoghin? Mahamudra, trebuie s?-?i asumi faptul c? vei avea bunul sim? ?i vei p?stra pentru tine aceste informa?ii.

Aceasta  este de fapt realitatea, nu te oblig? nimeni la nimic, la curs vei putea s? participi ?i dac? tu nu dore?ti s?-?i asumi o astfel de responsabilitate, nu este nicio problem?.

Aten?ie, nu vei avea acces la Mahamudra, ceea ce este altceva, dar la curs po?i s? vii ?i s? participi mai departe.

Deci iat? cum min?i c? vei fi dat afar? de la curs ?i nu ai ce face.

Ba ai ce face, po?i veni mai departe la curs unde vei beneficia de efectele practicii yoga la unison al?turi de al?i colegi dintr-un an mai mic. Îmi permit s?-?i sugerez s? vii chiar în anul 1 de yoga, pentru a-?i reîmprosp?ta memoria cu elementele de baz? pe care le ignori acum în anul 22.  Fenomenul este valabil pentru mai mul?i, nu doar pentru tine. Am observat cum la unii oameni, dup? ce au parcurs o perioad? de timp acest curs, s-a dezvoltat doar latura critica în ei. Bunul simt a disp?rut de mult ?i ei se rezum? la a critica f?r? s? fac? nimic bun în schimb, f?r? s? aduc? o solu?ie revolu?ionar? ?i mai ales f?r? s? practice. Ei doar critic?, i-am putea numi Critici de Yoga. Cred c? este deja o meserie b?noas?.  Dac? ar practica cu perseveren?? ceea ce inva??, probabil ca ar avea numai laude de spus ?i de scris, a?a cum fac deja cei care au practicat cu adev?rat Mahamudra.

A?adar Romeo, de ce vrei tu s? la?i impresia c? e?ti nedrept??it la acest curs de yoga pe care oricum îl ignori ?i min?i de înghea?? apele?

?ii mor?i? s? fii în anul 22, ca s?-?i bifezi vechimea în condica ego-ul, ce nu suport? s? mai fie deranjat? Vino drag? la curs, într-un an mai mic, chiar ai nevoie.

Nu mai comentez faptul, c? dac? ai fi avut bun sim?, i-ai fi trimis o scrisoare domunului profesor Gregorian Bivolaru, în care ai fi putut s? î?i exprimi nedumeririle ?i ai fi primit explica?ii, dar ipocrizia te face s? folose?ti un canal anti-MISA pentru c? tu, de fapt, esti ?n aceast? categorie, anti-MISA.

Aceasta este, de fapt, adev?rul ?i nicidecum dorin?a ta de a îmbun?t??i ceva în cadrul acestui curs de yoga. Faci apel la conducerea MISA, s?-?i r?spund? ?ie acum.  Dar te întreb – ?nainte de acest eveniment ai încercat s? stai de vorb? cu aceast? conducere MISA ?i s? vii cu solu?ii mai bune decât cele de acum?

C?ci a?a se procedeaz? – mai întâi gânde?ti, g?se?ti solu?ii viabile, dup? care vii ?i le propui, le sus?ii cu argumente în?elepte, bazate pe o practic? adecvat? ?i fii sigur c? oamenii vor fi deschi?i s? te asculte.

Dar de fapt tu nu ai f?cut a?a, te-ai folosit în mod pervers de un instrument, crezând c? nimeni nu va observa ipocrizia ta.

?tii, înc? din anul întâi de yoga se afirm?  – În acest Univers totul este rezonan?? iar tradi?ia popular? ne aminte?te: ”Spune-mi cu cine te aduni ca s?-?i spun cine e?ti”. B?nuiesc c? în?elegi, tot despre rezonan?a ta este vorba.

De fapt, dac? pân? acum ai fost la sal? ?i ai fost atent la lec?ii sper s? î?i mai aduci aminte c? aceste explica?ii legate de secret, au fost deja oferite, detaliate în trei lec?ii.

Dar, datorit? ipocriziei, ignori explica?iile pe care deja le-ai primit, te prefaci c? nu ?tii nimic ?i pari nedumerit.

Ca ?i exemplu analogic, dac? mergi la aeroport e?ti desc?l?at ?i de pantofi, nu doar verificat, ?i nu te sim?i mai infractor.

În?eleg c? acolo ?i se pare normal s? fie a?a, evident vom ?ine cont de ”terorismul interna?ional” ?i totul este perfect, dar dac? o astfel de regul? ar fi fost  adoptat? ?i de ?coala de Yoga MISA, ar fi fost pr?p?d – de ce oare?

Te întreb a?a pe tine, de ce s? nu ?inem cont ?i de nesim?i?ii care vin la cursul de yoga doar pentru a fura informa?ia gata sintetizat? ?i adaptat?.

De unde crezi tu c? fo?ti colegi precum Narcis Tarc?u, Claudiu Trandafir, Eugen Mâr? cunosc yoga?

Ce fel de yoga mai predau ei acum? Ai observat cumva c? ei nu stiu nimic în plus fa?? de ceea ce au înv??at în aceast? ?coal? de yoga, pe care tu ast?zi o critici cu atâta vehemen???

Fii un pic atent la Simona Trandafir, observ?-i cu aten?ie privirea goal? în fa?a mandalelor din cereale. Asta da yoga, cu mandale din grâu ?i mantre scrise pe limb?. Ei nu au mai f?cut nimic în plus, doar au adus nout??i bizare ca s? par? originali.

Deci, dintr-o dat?, a?a tam nesam, dup? 22 de ani de yoga, brusc î?i dai seama c? ceva nu este în regul? – Regulile. Interesant mecanism, nu?

Mai fac o parantez? pentru a mai l?muri m?car pu?in un alt aspect, plagiatul.

Tot la venerabilul Rapcea pe blog, observ?m indivizi precum Intenslight ce caut? s? ne ofere scheme de inteligen?? precar?, dar în prostia lui, nu observ? realitatea, datorit? unei logici reduc?ioniste bazat? pe fals.

Intenslight nu î?i adreseaz? întrebarea logic? – De unde au autori precum Van Lysbeth, sau Danielou informa?ia din c?r?ile lor?

Nu cumva din scrierile orientale?  Ba da, ele sunt copiate chiar de acolo ?i de fapt nu sunt car?ile lor originale, sunt traduceri.

Culmea ironiei este c? Van Lysbet afirm? c? el a tradus de la preo?ii indieni.

Dar ipocri?ii nu doresc s? se ?tie acest aspect, astfel încât s? î?i acopere minciunile legate de presupusul plagiat. La o scurt? c?utare iat? ce g?sim:

”Il rencontra Swami Shivananda en avril 1963” – scrie pe site-ul http://www.yogavanlysebeth.com/biographie/.

Cu alte cuvinte Andre Van Lysbet a avut parte de o cunoastere esoterica. Continu?m cu urmatorul pasaj, luat de pe acela?i site.

”Les premières méditations systématiques d’André Van Lysebeth appliquaient le schéma proposé par le Swami de Chidambaram, tel que Yeats Brown l'expose dans « The Lancer at large ». S'en suivit l'initiation aux exercices posturaux; ce, essentiellement selon l'enseignement de Swami Shivanada de Rishikesh (fidèle à l’Ashtanga Yoga de Patanjali).”

Deci iat? c? primul sistem de medita?ie aplicat a fost dup? schema propus? de Swami de Chidambaram în conformitate cu înv???turile lui Swami Shivanada, care sunt cele din Ashtanga Yoga a lui Patanjali. Asta se afirm? ?i în primele cursuri de yoga de la noi.

?i din moment ce c?r?ile respective sunt deja copiate din scrierile vechi orientale cum po?i s? afirmi c? ?nv???tura din ele apar?ine lui Van Lysbeth?  Acesta este un exemplu pe care fiecare dintre noi îl poate analiza la o scurt? cautare pe net.

Nu mai pun la socoteal? faptul c? domnul profesor Gregorian Bivolaru nu s-a l?udat niciodat? c? yoga ar fi descoperirea lui. Din contr? el a afirmat c? a sintetizat ?i a adaptat tot ceea ce el a studiat.

Face?i o vizit? la Institutul de Studii Aprofundate de Indianism din Pondichery ?i o s? vede?i de unde ?i-a copiat c?r?ile Van Lysbeth  .

Analogic vorbind, este ca ?i când am spune c? Mircea Eliade a inventat religia pentru c? el este singurul care a scris Istoria Religiilor ?i dac? folose?ti ceva din c?r?ile lui ?nseamn? c? l-ai plagiat.

Aici ?nchid paranteza deschis? ?i propun colegilor s? se documenteze mai bine, s? realizeze ei o alt? sintez? mai bun? s? ne ofere ?i în aceast? direc?ie un exemplu.

Asa c?, drag? Romeo, eu zic s? te mai g?nde?ti ?nainte s? min?i, s? fii ?i inteligent, c?ci altfel nu faci altceva dec?t s? te ?nscrii ?n lista de penibili ce ?i sus?in ego-ul venerabilului Rapcea.

În alt? ordine de idei, dac? tu ai fi fost închis de securitate, dac? tu ai fi fost torturat ?i tr?dat de cei mai apropia?i ?i iubi?i aspiran?i, crezi c? ai mai fi avut încredere în cineva?

Cine esti tu pentru ca Gregorian Bivolaru s? aib? încredere în tine, atâta timp cât tu nu ai bunul sim? s?-i scrii o scrisoare prin care s? î?i l?mure?ti problemele?

Gregorian Bivolaru a fost ?i este motorul acestei mi?c?ri în lume.

Tu cine e?ti? Tu ce ai f?cut bun pentru oameni? Tu te vai?i mânat de ura ?i frustrare de anumite aspecte normale ?i fire?ti, de care tu te-ai s?turat; a?a ai zis – ”m-am cam s?turat”.

Romeo, cite?te cursurile de yoga din anul 2 care nu sunt criptate, dar cite?te-le bine, mai ales pe cele care descriu centri de for?? ?i vezi pe unde te încadrezi ca nivel de con?tiin??. Dac? ai s? le cite?ti cu aten?ie ai s? descoperi o minune ?i ai s? vezi ce baz? de plecare are expresia ”m-am s?turat”.

Atât trebuie s? faci prima dat?, s? cite?ti, apoi s? în?elegi – dar vrei tu oare s? ?i în?elegi ceva?

Tu e?ti în anul 22, dar habar nu ai de ceea ce se scrie în cursurile de ani mici ?i asta se vede de la o posta, la fel ca ?i reala ta inten?ie.

Acei mul?i cursan?i nemul?umi?i din anii mari despre care vrei s? spui tu c? exist?, s? fie s?n?to?i sau s? aib? curajul ?i bunul sim?, tocmai c? sunt în anii mari,  s? î?i exprime la curs nemul?umirile, cu nume clar, dac? ei exist? în realitate.

Înc? nu te-ai prins Romeo de faptul c? noi am în?eles de ani de zile schema asta, atât de proast? – unii cursan?i, sau un grup de cursan?i.

Care cursan?i Romeo?  Cine sunt ei, unde sunt ei?

În mintea ta care î?i imagineaz? sute de mii de cursan?i care sunt de acord cu tine, probabil.

Dac? ei exist? ?i mai ales c? sunt în ani mari de curs ( deci evolua?i se presupune ) s? î?i asume responsabilitatea ?i s? vina în fa?? s? zic?: uite noi suntem ace?tia. Dar ei nu exist? ?i de aceea, ipocritul, în mod manipulativ afirm? – ” a? dori ca domnul Bivolaru s? ?tie c? sunt mul?i cursan?i ca mine” .

P?i dac? sunt ca tine ?i a?a mul?i, face?i voi o scoal?; i-am sugerat ?i venerabilului Rapcea, da?i voi un exemplu personal de cum trebuie s? fie o ?coal? de yoga.

Dac? sunte?i a?a de?tep?i ?i a?a mul?i ?i nemul?umi?i de munca altuia, hai m?i b?ie?i fi?i b?rba?i, vorba ceea, ?i da?i o mân? de ajutor aici, ?n România, oferi?i un exemplu personal de yoga, nu are sens s? v? mai fr?mânta?i mintea cu MISA. ?i mare atene?ie: S? nu plagia?i, se vor g?si cârcota?i ?i la voi.

Ce sens are s? r?mâi 22 de ani undeva unde nu-?i place, unde nu prea ai ce s? înve?i, c?ci dup? cum zici tu ?i al?ii, lec?iile sunt criptate, copiate ?i oricum voi deja ave?i sursa.

Orice individ mic ?i meschin care dore?te s? par? important se ascunde în spatele unui pseudonim, minte, tr?deaz?, devine farsor ?i nu va face nimic bun vreodat?.

În schimb se va bate cu pumnul în piept ?i va striga în gura mare – Eu spun Adevarul.

Colega – e o tehnic? simpl? ?i proast?, nu mai func?ioneaz?, suntem în alt secol.

O alt? prostie: ”Numai VIP-urile de la MISA sunt mul?umite de hran?”.

Ce VIP este colega noastr? Liliana Gherasim?

?i-am oferit un singur nume ca s? în?elegi cât de ipocrit e?ti. Dup? cum vezi mai m?nânc? bine ?i alte persoane ce nu intr? în categoria VIP. Nu mai comentez faptul c? în aceast? ?coal? nu exist? categoria VIP, e deja ridicol.

Tu ?i-ai g?sit acum adev?ra?ii colegi, ipocriti ca ?i tine, cu care po?i fi de acord ?i se vede c? î?i faci bine treaba; unii deja te laud? ?i î?i zic bravo, e?ti pe calea cea bun?, felicit?ri c? ai avut acest curaj.

Curaj? Râd în hohote, curaj ai fi avut dac? ai fi dorit s? te transformi cu adev?rat ?i atunci sigur ai fi ales alt? modalitate de a pune în discu?ie anumite disfunc?ionalit?ti, dac? ele ar fi existat.

Pentru tine, ca ?i informa?ie, î?i spun c? eu personal am invitat jurnali?ti s? vad? cum tr?im noi, dar, din p?cate, pe ei nu îi intereseaz? asta. Pe ace?ti jurnali?ti despre care tu ne vorbe?ti cu atâta siguran?? îi intereseaz? doar banul lor. ?i pentru banul lor, pentru ideea lor imaginativ? de a?a zis jurnalist independent, ei sunt capabili de orice.

Nu ?tiu dac? în?elegi aceasta, dar eu sunt unul dintre cei care am c?utat cu adev?rat un dialog onest ?i pot afirma c? sunt rari ?i foarte pu?ini acei oameni de media care au curajul s? afirme ce este în spatele scandalului MISA.

Le este fric? pentru banul lor, pentru imaginea lor, pentru func?ia lor. Aten?ie îns?, lor chiar le este fric?, ?i aceast? fric?, care este a lor, au încercat apoi de nenum?rate ori s? o atribuie fo?tilor cursan?i urm?rind în mod meschin s? pun? în lumin? proast? ?coala de Yoga MISA.

Este doar o manipulare pentru c? la fel, dac? ai bun sim?, remarci c? nimic nu i s-a petrecut lui Rapcea dup? ce el a fost eliminat de la curs. Nimic nu i s-a petrecut Roxanei Chirila dup? ce ea de bun? voie a plecat de la curs ?i apoi ap?rea cu masc? pe postul tv Antena s? ne povesteasc? cum i-a spus adev?rul gol golu? ?i direct în fa?? Gregorian Bivolaru.

Deci iat? c? din nou lipsa ta de logic? ?i inteligen?? î?i blocheaz? capacitatea de a în?elege ce se ascunde cu adev?rat în spatele manipul?rii mediatice.

Î?i recomand o carte ?i, cine ?tie, poate din curiozitate ai s? o cite?ti. Este vorba de cartea Tirania Comunic?rii a lui Ignacio Ramonet ap?rut? la Editura Doina prin anul 2000 cred.

Deci ceea ce ne propui tu nou?, ca fiind marea demonstra?ie, este de fapt o pist? fals?, praf în ochi,  pentru c? de ani de zile jurnali?tii nu au vrut sa vad? ce este în cadrul acestei ?coli de yoga. Ei au primit ordin s? distrug? MISA. ORDIN – în?elegi probabil cuvântul ordin ?i poate te vei întreba ?i de ce?

?i ca s?-ti dai seama c? nu prea gânde?ti, î?i dau o tem? de cas? ce necesit? un pic de logic?, un pic de aten?ie ?i apoi s? corelezi informa?ia cu realitatea.

Ia gânde?te-te tu ?i te întreab?:

De ce presa, chiar dac? prezint? spiralele ?i nu o dat?, c?ci în fiecare an auzim ve?ti despre ”Marea Spiral? de la Costine?ti”, ignor? miile de oameni care vin s? practice yoga ?i sunt ferici?i? Mmmm acum ce mai zici, nu e presa?  Uite presa, nu e presa? Ba da, e presa care are ordin s? mint? în ciuda eviden?elor mai mult decât clare.

Se vede ?i din avion, s? vii la mine s?-?i fac cadou o fotografie cu spirala fotografiat? din avion, nu de alta, dar m?car a?a o s? observi ?i tu c? sunt mii de oameni ferici?i.

Deci iat? c? de fapt în reduc?ionismul t?u, min?ind cu neru?inare, omi?i s? observi elemente care vorbesc de la sine.

Mii de oameni vin în tab?r?, sunt ferici?i, sunt a?a cum sunt ei, cu problemele lor, cu bucuriile lor, dar vin în tabere, fac eforturi spirituale.

De ce crezi Romeo c? vin ace?ti oameni? Tu de ce ai venit Romeo 22 de ani la acest curs de yoga? Care a fost de fapt adev?rata ta c?utare?

Cred c? ar fi mai util s? î?i r?spunzi cu sinceritate la astfel de întreb?ri decât s?-l transformi pe domnul profesor Gregorian Bivolaru într-o ?int?.

Pentru c? în realitate ceea ce ai facut tu se nume?te vân?toare.

Vrei ?i tu ceva, s? pari ceva, s? fii b?gat în seam?. Uite, am dat curs dorin?ei tale ?i te bag în seam? ?i îmi cer scuze c? pot gândi diferit de tine.

Din p?cate pentru tine cam a?a se vede de la mine. Îmi pare r?u c? î?i ofer o astfel de perspectiv? pentru c?, onest vorbind, îmi dau seama cât de mult suferi, dar nu pot face eu ceva în locul t?u.

Voi v? hr?ni?i mai departe din bârfe, minciuni, calomnii, ur?, du?m?nie, invidie ?i ipocrizia este exponen?ial?.

Ipocrizia se vede ?i din faptul c? afirmi: dac? cumva, vezi Doamne, vom practica acas? tehnicile gre?it ?i vom p??i ceva… Vezi cât e?ti de ipocrit?

Pai tu de ce te-ai plimbat 22 de ani de la un an de yoga la altul? Mai precis din anul întâi în anul doi ?i a?a mai departe pân? în anul 22?  Ca s? nu ?ii minte? P?i tu a?a de uituc e?ti încât s? ui?i de mân? pân? la gur??

Ce fel de yoghin e?ti tu dac? dup? 22 de ani de yoga ui?i lec?ia ?i în?elegi gre?it?

Deci Ajna ta, s?raca de ea, ce s? dinamizeze dac? nu are ce?  Ce rezultate remarcabile ai tu dupa 22 de ani de yoga? Nici unul – Acesta este un adevar pe care tu singur ni-l spui, în schimb e?ti maestru în critic? ?i sunt convins c? ?i în motivologie. S? ?tii c? Mâr? este celebru în materie de motivologie, are vechime.

Aceasta nu e tot, vrei s? mai la?i impresia unui pericol iminent în ceea ce prive?te practica yoga - dac? cumva p??e?ti ceva?

Bine, m?i tovar?se, ca s? te iau a?a ca la partid, vorba ceea, s? folosesc o rezonan?? ce-?i este specific?, ai p??it ceva r?u în ace?ti 22 de ani de yoga datorit? cursului ?i a practicii yoga ca s?-?i permi?i acum s? pui în aceast? lumin? cursul de yoga? A, am uitat scuze, ?tii Ajna nu a func?ionat, de fapt nu ai p??it nimic pentru c? tu nu ai practicat yoga. Probabil c? pân? acum aceast? întrebare te-a fr?mântat foarte mult ?i în sfâr?it dup? 22 de ani ai reu?it s? o formulezi în scris.

Felicit?ri îns? la o astfel de întrebare i?i raspundem cu alt? ocazie pentru c? în realitate nu ai p??it nimic, dar ipocrizia te determin? s? încerci s? manipulezi situa?ia într-un mod ieftin, adic? prost, dar fiecare cu rezonan?a lui.

Mai ai ?i tupeul, c?ci vorba ceea prostul nu-i prost destul pân? nu e ?i fudul, s? ceri conducerii MISA sau lui Gregorian Bivolaru s?-?i asume faptul c? tu e?ti pe lâng? ?i nu practici corect o tehnic? de yoga.

Pentru m?rginita ta vedere î?i ofer un exemplu analogic – crezi c? este responsabil? ?coala de ?oferi pentru faptul c? tu nu ?tii s? ?ofezi?

Noi ca ?i instructori ne asum?m r?spunderea pentru ce se petrece la sala, nu pentru prostiile pe care le faci tu acas? de capul t?u.

Dac? e?ti incapabil s? ?ii minte o tehnic? î?i dau un sfat: Nu practica acea tehnic? acas?.

Este simplu, dar în ipocrizia ta nu vezi o solu?ie, tu mereu ai o problem?, pentru c? dup? 22 de ani de plimbat pe la yoga tu nu ai reu?it s? te dezvol?i pentru c?, de fapt, tu nu ai practicat yoga în ace?ti 22 de ani ?i de aceea ai doar probleme, solu?ii nu ai. Yoga nu ajut? lene?ii, dar poate elimina lenea dac? o practici.

Cu siguran?? dac? ai fi practicat yoga în ace?ti 22 de ani ai fi reu?it s? î?i dinamizezi Ajna Chakra ?i ai fi g?sit solu?ii.

Î?i ofer eu o solu?ie: s? ai mereu cu tine un caiet la vestiar ?i s? î?i notezi imediat  dup? curs ce înve?i ?i apoi s? te consul?i cu instructorul t?u ?i s?-l întrebi – am în?eles bine, uite ce am scris eu aici în caiet c? am în?eles?

Vezi ce simplu este ?i nu î?i trebuie prea mult? ?coal? pentru o astfel de solu?ie. Dar î?i zic eu – solu?iile sunt g?site de yoghinii care au bun sim? ?i nicidecum de pseudoyoghinii ipocriti ce caut? nod în papur? etalandu-?i din plin prostia.

?i nu în ultimul rând, dar important este faptul c? Monica Dasc?lu nu pred? la anul 22, deci iat? cum min?i c? v-a anun?at Monica la curs, plus c? lec?iile respective vin ceva mai târziu drag? Romeo. Ipocrizia e infinit? la tine ca ?i prostia.

Deci drag? Romeo – nu mai min?i, nu mai fi ipocrit ?i daca ceva nu-ti convine po?i s? vii tu cu solu?ii mai inteligente, dac? ai evident.