Scrisoare pentru Adrian N?stase PDF Imprimare Email
Miercuri, 13 Februarie 2013 22:45
Share

 

În data de 1 Februarie 2013, fostul premier Adrian N?stase scria pe blogul personal un articol intitulat ”Prejudiciul ISC? S? fim serio?i…”.

Am fost uimit s? constat c? Adrian N?stase înfiera justi?ia din România ?i ne aten?ioneaz? prin intermediul acestui articol despre amestecul politicului în justi?ie.

Primul impuls a fost s?-l tratez ca pe un infractor. În fond ?i la urma urmei acest fapt este stabilit deocamdat? de o instan??.

 

Am realizat îns? c? nu are sens s? aplic, ca un jurnalist de norm?,  o astfel de etichet? unui om care  nu î?i d? seama  c? de fapt  este victima propriului sistem, construit cu trud?, ani ?i ani la rând.

Dup? revolu?ia din 1989, oamenii au crezut c? va exista o reform? major? a sistemului, dar din p?cate, m?i drag?, s-au în?elat.

Unul dintre punctele maxime a fost atins în 2004, când, fostul premier Adrian N?stase a dorit puterea cu orice pre?, ignorând cu non?alan?? dorin?a unui trai mai bun, pe care oricare dintre noi înc? mai sper? s? o capete.

Adrian Nastase uit? cu bun? ?tiin?? cine este de fapt bunicul, tat?l, mentorul, profesorul unui astfel de sistem tic?lo?it, plin de hibe, coruptibil ?i cu influien?e politice.

Nu sunt de acord cu un astfel de sistem, dar din p?cate Adrian N?stase este cel care ni l-a l?sat mo?tenire.

Adrian N?stase a uitat cu siguran?? c? sistemul corupt ?i amestecul politicului în justi?ie a început o dat? cu guvernarea ro?ie ?i c? el însu?i, ca factor executiv, pe vremea când era prim ministru, a generat cel mai puternic aparat opresiv în a?a zisa democra?ie româneasc?.

Domnule Adrian N?stase, fost Prim Ministru al României – acest sistem pe care ni l-a?i l?sat mo?tenire a fost generat ?i bine pus la punct cu bun??tiin?a dumneavoastr?.

Nu ?tiu dac? retorica mai este valabil?, dar totu?i merit? s? ne întreb?m ce l-a determinat pe dl Marian Vanghelie s? afirme într-o emisiune televizat?, c? Adrian N?stase avea puterea s? aresteze pe cine dorea el?

Adrian  N?stase uit? ce decizii a luat vis a vis de Gregorian Bivolaru ?i fa?? de  ?coala de Yoga MISA.

Uit? ordinul pe care l-a dat, uit? cât r?u a f?cut României ?i ast?zi îndr?zne?te s? critice un sistem construit de m?ria sa.

S? veni?i acum cu o declara?ie de genul : ” Cei care au decis acest lucru în România nu au realizat c?, în felul acesta, murd?resc o parte din istoria ??rii în care tr?iesc……”

este târziu în ceea ce v? prive?te pe dumneavoastr? d-le N?stase.

Dac? dori?i ca aceast? istorie s? nu fie murd?rit?, atunci dl N?stase, ave?i m?car demnitatea de a spune de acum înainte adev?rurile despre propriile gre?eli ?i ofer?i-ne un exemplu de con?tiin?? civic?.

Ce r?u v-au f?cut yoghinii ca s? v? determine s? declan?a?i în 2004 cea mai mare opera?iune poli?ieneasc? postrevolu?ionar? ( opera?iune record ?i ast?zi ) împotriva lor – opera?iunea Christ?

Fostul procuror George B?lan nu mai ?tia cum s? bat? câmpii la televizor înfierând yoghinii.

Televiziunile împroa?c? ?i ast?zi cu noroi ?coala de yoga MISA doar de dragul unui scandal mediatic.

V-a?i gândit vreodat? cât r?u ?i cât? suferin?? a?i generat d-le N?stase în România?

Ave?i curajul s? discuta?i fa?? în fa?? cu un yoghin care s? v? povesteasc? cât r?u a?i pricinuit ?i cât r?u se manifest? înc? din cauza ac?iunilor declan?ate în 2004, la ordinul fostului Prim Ministru Adrian N?stase?

V? asuma?i aceste fapte degradante pentru o societate ce se dore?te a fi democratic? ?i în România?

Metodele staliniste sunt înca în floare în Romania ?i îl aprob pe cititorul dumneavoastr? ?i am s? îmi permit o mic? modificare notabil? parafrazându-l: ”Nu cred c? în istoria noastr? am v?zut vreodat? atâta r?utate gratuit? ?i atâta încrâncenare în a elimina un ( yoghin – pe Gregorian Bivolaru) om politic. Nici m?car în perioada stalinist?!”

Suntem întrutotul de acord cu dumneavoastr? domnule cititor, noi yoghinii am realizat sute de mitinguri avem sute de memorii, mii de plângeri ?i din p?cate acest sistem stalinist î?i face treaba nestingherit mai departe.

Privim cu compasiune inclusiv tot ceea ce i se petrece ?i d-lui N?stase, dar trebuie s? în?elege?i pe de o parte c? aceea?i m?sur? trebuie folosit? pentru fiecare om ?i pe de alt? parte ceea ce Albert Einstain ne spunea: ”Nu exist? fatalitate sau destin ci CAUZALITATE”.

Noi yoghinii numim aceasta ca fiind Karma ?i privim cu o imens? compasiune.